Albuquerque, F. E. T. (2018). Minima. ARREDIA, 7(12), 87–88. https://doi.org/10.30612/arredia.v7i12.7929