(1)
Reichmann, B. T. House of Cards: Dna Shakesperiano Na Trilogia E Nas séries. rai 2017, 11, 141-164.